Tag: แข่งรถ

ขับรถแข่งอย่างไรให้ปลอดภัย

ขับรถแข่งอย่างไรให้ปลอดภัย

  ขับรถแข่งอย่างไรให้ปลอดภัย ขับรถแข่งอย่างไรให้ปลอดภัย ภาพยนต์เรื่อง Fast ที่ใครๆต่างก็รู้จักเราต่างย่อมรู้กันดีว่าภาพยนต์เรื่องนี้พวกเขาเน้นที่ความแรงของรถ และการแต่งที่สวยงาม ตัวละครในเรื่องก้มีความชื่นชอบในการแข่งรถเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขามักจะมีการแข่งขันรถยนต์กันอยู่ตลอด พร้อมกับการแต่งที่อลังกาล เนื่องจากชอบแข่งรถด้วยความเร็วก็มักจะมีพฤติกรรมที่ขับรถออกมาด้วยความแรงที่หวาดเสียว มีการปาดซ้ายและขวาสลับไปมา ทำอย่างไรก็ได้เพื่อชัยชนะ และเหล่านี้จึงทำให้ผู้ชมที่ชื่นชอบในการขับรถอยู่แล้วยิ

อ่านต่อ »