ขับรถแข่งอย่างไรให้ปลอดภัย

 

ขับรถแข่งอย่างไรให้ปลอดภัย

ขับรถแข่งอย่างไรให้ปลอดภัย ภาพยนต์เรื่อง Fast ที่ใครๆต่างก็รู้จักเราต่างย่อมรู้กันดีว่าภาพยนต์เรื่องนี้พวกเขาเน้นที่ความแรงของรถ และการแต่งที่สวยงาม ตัวละครในเรื่องก้มีความชื่นชอบในการแข่งรถเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขามักจะมีการแข่งขันรถยนต์กันอยู่ตลอด พร้อมกับการแต่งที่อลังกาล เนื่องจากชอบแข่งรถด้วยความเร็วก็มักจะมีพฤติกรรมที่ขับรถออกมาด้วยความแรงที่หวาดเสียว มีการปาดซ้ายและขวาสลับไปมา ทำอย่างไรก็ได้เพื่อชัยชนะ และเหล่านี้จึงทำให้ผู้ชมที่ชื่นชอบในการขับรถอยู่แล้วยิ่งอยากที่จะเรียนแบบหรือทำตามกันไปใหญ่ แต่ทว่าในความเป็นจริงที่เราอยู่นั้น การขับขี่แบบในภาพยนต์มันอาจจะดูยากเกินไป เพราะเราอญุ่ใต้กฎหมายที่มีข้อบังคับหลายๆอย่างจึงไม่สามารถเรียนแบบในภาพยนต์ได้ เราจึงเขียนบทความเกี่ยวกับข้อคิดเห็นในการขับรถว่ามีอะไรบ้าง

แข่งรถเรียนแบบในภาพยนต์ผิดกฎหมายหรือไม่

เรามักจะเห็นในภาพยนต์นั้นมีการแข่งขันบนถนนต่างๆ ซึ่งถ้าตามหลักความเป็นจริงเราไม่ควรเรียนแบบ และอีกอย่างถนนของไทยเราก็ขลุขละเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ที่จะนำมาแข่งขันกัน เพราะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง อีกทั้งรถนนของบ้านเราก็เต็มไปด้วยรถเล็กรถใหญ่อย่างหนาแน่น และที่สำคัญ สำคัญยังถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรของทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 134 ประกอบ มาตรา 160 ทวิ

  • ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร
  • ห้ามมิให้ผู้ใดจัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร

หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เลยนะครับ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่

แข่งที่ไหนได้บ้าง

การแข่งขันรถยนต์หรือรถอื่นๆก็ตาม เราควรจะแข่งในสนามหรือสถานที่ที่เหมาะสม ไม่ควรไปแข่งตามท้องถนนเพราะมันอัตรายเกินไป และผิดกฎหมายอีกด้วย ซึ่งจะมีการแข่งตามระยะเวลากำหนด แถมมีถ้วยรางวัลให้อีก และที่สำคัญมากไปกว่านั้นถนนในการแข่งขันทำมาเพื่อรถแข่งโดยเฉพาะ จะมีความการยึดเกาะถนนมากกว่าถนนปกติ