Day: ธันวาคม 21, 2020

การเล่นกีฬาฟันดาบและความปลอดภัย

กีฬาฟันดาบในปัจจุบันนี้ นับว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคสมัยเก่าแก่ หรือในยุคโบราณทั่วทุกทวีป กีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาประเภทการแข่งขันแบบประลองฝีมือ หรือประลองกำลังเหมือนดั่งเป็นนักรบ กีฬาฟันดาบเป็นกีฬาประเภทที่ทำการแข่งขัน โดยจะมีผู้เล่นทั้งหมดสองคนซึ่งจะมีดาบเป็นอาวุธ วิธีการแข่งขันของกีฬาประเภทนี้จะแตกต่างจากการเล่นกีฬาในประเภทอื่นตรงที่มีการใช้อาวุธในการลงแข่งขันคือดาบ และดาบก็อาจจะมีหลากหลายประเภทเพื่อใช้ในการแข่งขัน กีฬาฟันดาบนับเป็นกีฬาประเภทที่ถือว่ามีความปลอดภัยประเภทหนึ่ง

อ่านต่อ »